Plagiatorstva predplatne

40 kontrol

Skontrolovať väčšie množstvo textu

Pre študentov a učiteľov je užitočnou pomôckou mať prístup k detektoru plagiátorstva po celý akademický rok, čo im umožňuje skontrolovať nielen menšie dokumenty, ale aj záverečné bakalárske práce. Táto pomôcka je tiež výhodná pre učiteľov ktorí potrebujú kontrolu plagiátorstva za účelom kontroly akademických prác mnohých študentov počas celého roka. Z tohoto dôvodu, je predplatné na kontrolu plagiátorstva vhodné nielen pre študentov, ale I pre učiteľov. Za poplatok 40 EUR ročne, môžete skontrolovať 10 dokumentov. Po vyčerpaní kontroly 10 dokumentov si môžete dobiť účet ďalšími 10 kreditmi na detekciu plagiátorstva. Stačí ak uhradíte platbu pomocou platobnej karty a okamžite získate prístup k prémiovému účtu.