Kontrola plagiátorstva pre vysoké školy

Služba na kontrolu plagiátu pre univerzity a vysoké školy. Táto stránka slúži na objednávky pre inštitúcie ktoré si želajú uskutočniť kontrolu plagiátorstva alebo pre zamestnancov vysokých škôl a univerzít. Ak si želáte otvoriť účet pre vysoké školy, vyplňte nasledovné údaje a uhraďte poplatok.

Počet skontrolovaných súborov/dokumentov

Počet mesiacov

0

Počet študentov

Cena(EUR)

0

Názov inštitúcie alebo pobočky

Vaša webstránka

Zodpovedná osoba (email)

Poznámky