Kontrola Plagiátorstva. Prémioví používatelia – Skontrolujte plagiátorstvo tu

Skontrolujte 10 súborov

Pre užívateľov, ktorí si neželajú skontrolovať jeden príspevok, ale si želajú používať systém na kontrolu plagiátorstva počas celého akademického roku - je najlepšia voľba predplatiť si 10

Zakúpiť 10 detekcií

Pre spracovanie súboru kliknite na tlačidlo “Nahraj” - “ Upload”


Pre študentov

Nahrajte svoj dokument/text a spustite kontrolu plagiátorstva. Náš softvér naskenuje dokument/text a porovná ho s ostatnými zdrojmi a rozpozná plagiátorstvo. Váš dokument/text nebude v našej databáze uložený, čím sa vyhnete problémom v prípade, že by ste sa v budúcnosti rozhodli skontrolovať ho cez náš systém alebo prostredníctvom iného detektora plagiátu. Informácia o percentuálnej zhode bude poskytnutá zadarmo, avšak ak si prajete zobraziť podrobný výpis, je táto služba spoplatnená.

Pre vysoké školy

Potrebujete skontrolovať veľké množstvo dokumentov/textov? Môžete si zakúpiť väčšie množstvo detekcií plagiátorstva. Táto možnosť je vhodná pre vysoké školy. Objednávku si môžete prispôsobiť vaším potrebám (počet nahrávok (uploads) + približný počet strán na každý dokument. Vytvoriť objednávku.

Zakúpiť

Ako funguje tento detektor plagiátorstva?

Kto sme? / O nás

Registrácia nie je nutná

Poznáme vás podľa vášho e-mailu. Žiadne heslá, žiadne zadávanie údajov. Ste naším hosťom a my sa snažíme na to pamätať.

Vaše nahraté dokumenty sú v bezpečí

Akýkoľvek nahratý dokument/text bude uložený po dobu 24 hodín a následne bude automaticky vymazaný, s výnimkou ak sa rozhodnete dokument/text uložiť. Pri nahrávaní si môžete byť istí, že je váš dokument/text v bezpečí a že nebude zahrnutý do porovnávacích databáz. Týmto dbáme na predchádzanie možným problémom v budúcnosti.

Jednotné ceny

Nezáleží na veľkosti vášho dokumentu. Štandardné ceny začínajú od 9 EUR / dokument. Pri nákupe väčšieho množstva naraz je cena zvýhodnená.

Systém detekcie plagiátov